Canlyniadau Etholiad ar gyfer Senedd Ewrop

Mae’r dudalen yma yn cynnwys canlyniadau Etholiad Senedd Ewrop a gynhaliwyd ddydd Sul, 7fed Mehefin 2009.  Yma fe gewch chi ganlyniadau fesul 3 chylch etholaeth yn RhCT yn ogystal â’r canlyniadau ar gyfer Cymru Gyfan.

Cliciwch ar y dolennau cyswllt isod i gael gweld y canlyniadau ar gyfer eich etholaeth chi.

Etholaeth Cwm Rhondda

Canlyniadau Etholaeth Cwm Rhondda
Plaid Wleidyddol Nifer y pleidleisiau

British National - Party Plaid Genedlaethol Prydain (BNP)

924

Christian Party “Proclaiming Christ’s Lordship”
Plaid Gristnogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist”

371

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

808

Jury Team

50

Democratiaid Rhyddfrydol - Liberal Democrats

704

No2EU:Yes to Democracy

218

Plaid Cymru – The Party of Wales

4424

Socialist Labour Party (LEADER ARTHUR SCARGILL)
Plaid Lafur Sosialaidd (ARWEINYDD ARTHUR SCARGILL)

512

The Green Party - Y Blaid Werdd

520

The Labour Party – Y Blaid Lafur

5339

Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig SAY NO TO EUROPEAN UNION

1447

Papurau pleidleisio a wrthodwyd
Rheswm Nifer
heb farc swyddogol 0
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr  37
ysgrifen neu farc y gellid o’i herwydd adnabod y pleidleisiwr 0
heb farc neu yn gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd 47
Cyfanswm 84

Etholaeth Cwm Cynon

Canlyniadau Etholaeth Cwm Cynon
Plaid Wleidyddol Nifer y pleidleisiau

British National - Party Plaid Genedlaethol Prydain (BNP) 

814

Christian Party “Proclaiming Christ’s Lordship”
Plaid Gristnogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist”

296

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

1158

Jury Team

57

Democratiaid Rhyddfrydol - Liberal Democrats

812

No2EU:Yes to Democracy

162

Plaid Cymru – The Party of Wales

3007

Socialist Labour Party (LEADER ARTHUR SCARGILL)
Plaid Lafur Sosialaidd (ARWEINYDD ARTHUR SCARGILL) 

358

The Green Party - Y Blaid Werdd 

570

The Labour Party – Y Blaid Lafur

4145

United Kingdom Independence Party SAY NO TO EUROPEAN UNION
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig SAY NO TO EUROPEAN UNION  

1241

Papurau pleidleisio a wrthodwyd
Rheswm Nifer
heb farc swyddogol 0
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr  24
ysgrifen neu farc y gellid o’i herwydd adnabod y pleidleisiwr 0
heb farc neu yn gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd 49
Cyfanswm 73

Etholaeth Pontypridd

Canlyniadau Etholaeth Pontypridd
Plaid Wleidyddol Nifer y pleidleisiau

British National - Party Plaid Genedlaethol Prydain (BNP) 

1002

Christian Party “Proclaiming Christ’s Lordship”
Plaid Gristnogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist”

454

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

2919

Jury Team

109

Liberal Democrats - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

2159

No2EU:Yes to Democracy

293

Plaid Cymru – The Party of Wales

3410

Socialist Labour Party (LEADER ARTHUR SCARGILL)
Plaid Lafur Sosialaidd (ARWEINYDD ARTHUR SCARGILL) 

391

The Green Party - Y Blaid Werdd 

1141

The Labour Party – Y Blaid Lafur

4592

United Kingdom Independence Party SAY NO TO EUROPEAN UNION
Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig SAY NO TO EUROPEAN UNION  

2498

Papurau pleidleisio a wrthodwyd
Rheswm Nifer
heb farc swyddogol 0
pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr  39
ysgrifen neu farc y gellid o’i herwydd adnabod y pleidleisiwr 0
heb farc neu yn gwbl ddi-rym oherwydd ansicrwydd 52
Cyfanswm 91

Canlyniadau Cymru Gyfan

Cyfanswm y pleidleisiau yn ôl plaid

Plaid Wleidyddol Nifer y pleidleisiau

British National Party - Plaid Genedlaethol Prydain (BNP)

37,114

Christian Party “Proclaiming Christ’s Lordship”
Plaid Gristnogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist”

13,037

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

145,193

Jury Team

3,793

Democratiaid Rhyddfrydol - Liberal Democrats

73,082

No2EU:Yes to Democracy

8,600

Plaid Cymru – The Party of Wales

126,702

Socialist Labour Party (LEADER ARTHUR SCARGILL)
Plaid Lafur Sosialaidd (ARWEINYDD ARTHUR SCARGILL) 

12,402

The Green Party - Y Blaid Werdd

38,160

The Labour Party – Y Blaid Lafur

138,852

Plaid Genedlaethol Prydain (BNP)

87,585

Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd

3,128

Dyraniad yn ôl plaid

Nifer y pleidleisiau yn ôl plaid
Plaid Wleidyddol Pleidleisiau Dyraniad

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

145,193

Sedd un

The Labour Party – Y Blaid Lafur

138,852

Sedd dau

Plaid Cymru – The Party of Wales

126,702

Sedd tri

British National - Party Plaid Genedlaethol Prydain (BNP)

87,585

Sedd pedwar

Ymgeiswyr a gafodd eu hethol

Ymgeiswyr a gafodd eu hethol

Enw 

Cyfeiriad

Plaid Wleidyddol

Kay Swinburn

Rhea Court, Rhea Lane, Ledbury, HR82PT

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

Derek Vaughan

4 Wenham Place, Castell Nedd, SA113AH

The Labour Party – Y Blaid Lafur

Jill Evans

72 Tyntyla Road, Llwynypïa, Rhondda Cynon Taf, CF402SR

Plaid Cymru – The Party of Wales

John Andreas Bufton

12 Green Gardens, Rhaeadr Gwy, Powys, LD65EH

British National Party - Party Plaid Genedlaethol Prydain (BNP)

Ymgeiswyr na chafodd eu hethol

Ymgeiswyr heb eu hethol
Plaid Wleidyddol Enw'r ymgeisydd  Enw'r ymgeisydd 

British National - Party Plaid Genedlaethol Prydain (BNP)

Ennys Hughes

Laurence Reid

British National - Party Plaid Genedlaethol Prydain (BNP)

Clive Bennett

Kevin Anthony Edwards

Christian Party “Proclaiming Christ’s Lordship”
Plaid Gristnogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist”

Jeffrey David Green

David Philip Griffiths

Christian Party “Proclaiming Christ’s Lordship”
Plaid Gristnogol Cymru “Datgan Arglwyddiaeth Crist”

Alun Clive Owen

John Harrold

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

Evan David Lewis Price

Emma Louise Greenow

Conservative Party – Plaid Geidwadol Cymru

David Chipp

 

Jury Team

Paul Joseph Sabanskis

James Gareth Eustace

Jury Team

Neil Morgan

Steven Phillip Partridge

Liberal Democrats – Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Alan Andrew Shaile Butt Philip

Kevin Dominic Lee O’Connor

Liberal Democrats – Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Nicholas John Tregoning

Jacqueline Radford

No2EU:Yes to Democracy

Robert David Griffiths

Robert Williams

No2EU:Yes to Democracy

Laura Picand

Trevor Arnold Jones

Plaid Cymru – The Party of Wales

Eurig Wyn

Ioan Bellin

Plaid Cymru – The Party of Wales

Natasha Asghar

 

Socialist Labour Party (LEADER ARTHUR SCARGILL)
Plaid Lafur Sosialaidd (ARWEINYDD ARTHUR SCARGILL) 

Robert Charles English

Richard George Booth

Socialist Labour Party - Plaid Lafur Sosialaidd

Liz Screen

Judith Rachel Sambrook

The Green Party - Y Blaid Werdd 

Jake Griffiths

Kay Roney

The Green Party - Y Blaid Werdd

Ann Were

John Matthews

The Labour Party – Y Blaid Lafur

Lisa Stevens

Rachel Elizabeth Maycock

The Labour Party – Y Blaid Lafur

Leighton Veale

 

United Kingdom Independence Party - Plaid Annibyniaeth Y Deyrnas Unedig

David Maybery Bevan

Kevin Phillip Mahoney

United Kingdom Independence Party - Plaid Annibyniaeth Y Deyrnas Unedig 

David William Lloyd Rowlands