Enwebiadau - Ymgeiswyr ar gyfer Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned

Fe welwch chi isod restr o Ddatganiad(au) o'r Personau a Enwebwyd sy'n sefyll yn yr etholiadau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref ddydd Iau, 3 Mai 2012.

Nhw yw’r ymgeiswyr sydd wedi'u henwebu yn llwyddiannus. Yn y rhan fwyaf o achosion, dyma'r enwau y byddwch chi'n eu gweld ar eich papurau pleidleisio ar gyfer yr etholiadau.

Cofiwch na fydd etholiad ar gyfer pob ward sy'n rhan o gynghorau cymuned/tref.

Caiff y tudalennau hyn eu diweddaru'n rheolaidd wrth i'r etholiadau nesáu.

Cyngor Cymuned y Gilfach-goch

Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn

Cyngor Cymuned Llanharan

Cyngor Cymuned Llanhari

Cyngor Cymuned Llantrisant

 

Cyngor Cymuned Llanilltud Faerdref

Cyngor Cymuned Pont-y-clun

Cyngor Tref Pontypridd

Cyngor Cymuned y Rhigos

Cyngor Cymuned Ffynnon Taf

Cyngor Cymuned Tonyrefaill

Cyngor Cymuned Ynys-y-bwl