Enwebiadau - Ymgeiswyr ar gyfer Etholiadau'r Fwrdeistref Sirol

Fe welwch chi isod restr o Ddatganiad(au) o'r Personau a Enwebwyd sy'n sefyll ym mhob Rhanbarth Etholiadol y Cyngor ar gyfer etholiadau'r Cyngor ddydd Iau 3 Mai 2012.

Dyma restr o'r ymgeiswyr sydd wedi'u henwebu yn llwyddiannus. Yn y rhan fwyaf o achosion, dyma'r enwau y byddwch chi'n eu gweld ar eich papurau pleidleisio ar gyfer yr etholiadau.

Nodwch - yn achos y rhan fwyaf o Ranbarthau Etholiadau, dewiswch un ymgeisydd, ond mewn rhai Rhanbarthau bydd gofyn i chi fwrw pleidlais dros ddau neu dri o ymgeiswyr.

Dim ond un ymgeisydd sydd wedi'i enwebu ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Glyn-coch, felly mae'n etholiad diwrthwynebiad. Mae hynny'n golygu y bydd y Cynghorydd D.H.Williams yn parhau i gynrychioli Glyn-coch am gyfnod arall.

Caiff y tudalennau hyn eu diweddaru'n reholaidd wrth i'r etholiadau nesáu.