Etholiadau – pleidleisio trwy'r post

Mae hawl gydag unrhyw un sy ar y Gofrestr Etholiadol i wneud cais am bleidlais bost. Does dim rhaid ichi nodi rheswm a does dim rhaid ichi gael unrhyw un arall i lofnodi’r ffurflen. Rhaid ichi nodi dyddiad(au) yr etholiad rydych chi eisiau pleidlais bost ar ei gyfer a pha fath o etholiad yw e.

Rhaid ichi nodi’r cyfeiriad llawn rydych chi eisiau inni anfon eich papur pleidlais iddo. Mae modd inni anfon pleidlais bost i gyfeiriad y tu allan i Brydain, er enghraifft os ydych chi’n mynd ar wyliau. Serch hynny, cofiwch bydd y papur pleidleisio’n cymryd amser i’ch cyrraedd a bod eisiau ichi’i anfon yn ôl aton ni mewn da bryd i’w gyfrif.

Fel arfer, byddwn ni’n anfon pleidlais bost allan tua wythnos cyn yr etholiad. Felly, os na fyddwch chi gartref bryd hwnnw efallai dylech chi ystyried cael dirprwy i bleidleisio ar eich rhan chi.

Anfonwch eich ffurflenni cais aton ni yn y cyfeiriad isod:-

Swyddog Cofrestru Etholiadol
Uned 2 Parc Busnes Hen Lofa’r Maritime
Ystad Ddiwydiannol Parc Hen Lofa’r Maritime
Pontypridd
CF37 1NY

Gwifren Gymorth Gwasanaethau Etholiadau: 01443 490100.