Treth y Cyngor

Talwch eich bil Treth y Cyngor ar-lein 
Council tax discount 
Treth y Cyngor - cais am gael eich datganiad blynyddol ar-lein  

 

Talwch eich bil Treth y Cyngor ar-lein  Mae'n ddiogel, yn ddi-ffwdan ac yn gyfleus

Talwch eich bil Treth y Cyngor ar-lein nawr

Ewch i...

Treth y Cyngor - Talu
Talu Treth y Cyngor

Talu ar-lein, sefydlu debyd uniongychrol a ffyrdd eraill o dalu.

house-calculator
Faint yw'ch Treth y Cyngor?

Dod o hyd i'ch Band a chael gwybod faint yw Treth y Cyngor yn eich ardal chi.

Treth y Cyngor - Bandiau

Bandiau Treth y Cyngor

Bandiau prisio a gwybodaeth ynglŷn ag apelio.

Teulu yn cerdded
Pwy ddylai dalu Treth y Cyngor?

Cael gwybod sut mae'r Cyngor wedi penderfynu pwy sy'n atebol i dalu Treth y Cyngor.

cyfrifiannell
Gostyngiadau ac eithriadau

Cael gwybod a oes hawl gennych i gael gostyngiad yn eich bil Treth y Cyngor.

ADVICE-Meeting
Budd-daliadau Treth y Cyngor

Oes hawl gennych i gael cymorth o ran talu Treth y Cyngor? Defnyddiwch ein cyfrifiannell ar-lein.

Trafferth Talu
Trafferth Talu?

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â thalu'n brydlon.

Cadair olwyn
Gostwng bandiau i bobl anabl

Cael gwybod a oes hawl gennych i gael gostyngiad.

Tŷ mewn llaw
Gwybodaeth i landlordiaid

Cyngor i landlordiaid ynglŷn â Threth y Cyngor, tai amlfeddiannaeth a thai myfyrwyr.

blocks spelling FAQ.
Bil blynyddol Treth y Cyngor

Gwybodaeth a manylion cyswllt pwysig o ran ceisio deall eich bil.