Treth y Cyngor

Talwch eich bil Treth y Cyngor ar-lein|  |
Council tax discount|  |
Treth y Cyngor - cais am gael eich datganiad blynyddol ar-lein|   |

 

Ewch i...

Treth y Cyngor - Talu|
Talu Treth y Cyngor|

Talu ar-lein, sefydlu debyd uniongychrol a ffyrdd eraill o dalu.

house-calculator|
Faint yw'ch Treth y Cyngor?|

Dod o hyd i'ch Band a chael gwybod faint yw Treth y Cyngor yn eich ardal chi.

Treth y Cyngor - Bandiau|

Bandiau Treth y Cyngor|

Bandiau prisio a gwybodaeth ynglŷn ag apelio.

Teulu yn cerdded|
Pwy ddylai dalu Treth y Cyngor?|

Cael gwybod sut mae'r Cyngor wedi penderfynu pwy sy'n atebol i dalu Treth y Cyngor.

cyfrifiannell|
Gostyngiadau ac eithriadau|

Cael gwybod a oes hawl gennych i gael gostyngiad yn eich bil Treth y Cyngor.

ADVICE-Meeting
Budd-daliadau Treth y Cyngor

Oes hawl gennych i gael cymorth o ran talu Treth y Cyngor? Defnyddiwch ein cyfrifiannell ar-lein.

Trafferth Talu|
Trafferth Talu?|

Gwybodaeth a chyngor ynglŷn â thalu'n brydlon.

Cadair olwyn|
Gostwng bandiau i bobl anabl|

Cael gwybod a oes hawl gennych i gael gostyngiad.

Tŷ mewn llaw|
Gwybodaeth i landlordiaid|

Cyngor i landlordiaid ynglŷn â Threth y Cyngor, tai amlfeddiannaeth a thai myfyrwyr.

blocks spelling FAQ.|
Bil blynyddol Treth y Cyngor|

Gwybodaeth a manylion cyswllt pwysig o ran ceisio deall eich bil.