Ymgynghori - gwybodaeth gyffredinol

Mae'r Cyngor yn croesawu'ch barn am ein bod ni'n awyddus i wneud yn siŵr bod ein gwasanaethau'n diwallu anghenion ein cymunedau.

Byddwn ni'n ymgynghori drwy gydol y flwyddyn, yn enwedig pan fyddwn ni'n trefnu'r gyllideb flynyddol, ac rydyn ni eisiau clywed am yr hyn y dylen ni fod yn gwario'r arian arno, a beth ddylai'n blaenoriaethau ni fod.

Ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben

Mae modd i chi edrych ar ymgynghoriadau diweddaraf y Cyngor drwy glicio'r dolennau isod.

Panel y Dinesyddion

Yn ôl profiad y Cyngor, Panel y Dinesyddion yw un o'r ffyrdd gorau o ymgynghori â phobl leol. Mae'r panel yn cynnwys trawsdoriad o bobl a ddewiswyd ar hap er mwyn cynrychioli nodweddion cyffredinol trigolion Rhondda Cynon Taf.

Cyswllt

E-bost: ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk