Yn y pendraw, mae llwyddiant pob busnes yn cyfrannu at sicrhau dyfodol economaidd a llwyddiant i Rondda Cynon Taf a’i phobl.

Os ydych chi’n fusnes sydd wedi ennill ei blwyf, yn unigolyn sy’n bwriadu dechrau busnes neu’n unigolyn/ grŵp o bobl sy’n awyddus dechrau menter gymdeithasol, mae rhwydwaith cadarn o wasanaethau cymorth ar gael i ddiwallu eich anghenion busnes.

Mae’r Adran Adfywio a Chynllunio yn cydweithio â’r gymuned fusnes leol a’i phartneriaid i sicrhau bod y Cyngor yn cwrdd ag anghenion busnesau drwy strategaeth economaidd ac amryw o wasanaethau cymorth. 

Rydyn ni’n gallu bod o gymorth i chi drwy gynnig cyngor ar gynllunio, dod o hyd i adeiladau a materion arian grantiau. Mae’r tudalennau canlynol yn nodi’r amrywiaeth o wasanaethau sydd ar gael i chi.

I gael rhagor o wybodaeth ar sut i wneud defnydd o’n gwasanaethau, ffoniwch 01443 281124.

Mae’r dolennau isod yn darparu gwybodaeth, arweiniad a chymorth er mwyn helpu eich busnes i lwyddo. Dyw Cyngor RhCT ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Os ydych chi’n ystyried sefydlu’ch busnes yng Nghymoedd De Cymru neu eich bod chi’n chwilio am adeiladau newydd i ehangu’ch busnes, gallan ni fod o help.
Mae ariannu yn hanfodol i ddatblygiad eich busnes –gwnewch y gorau o’r arian sydd ar gael i chi gyda’n cymorth ni.
Rhestr o achlysuron busnes a’r cyrsiau hyfforddi diweddaraf sydd ar gael yng Nghymru.
Meddwl am ddechrau’ch busnes eich hun? Os ydych chi’n benderfynol o droi eich syniad yn realiti, gall Carfan Cynghori Llywodraeth Cymru gynnig cyngor a chymorth gwerthfawr i chi.
Cyngor ac awgrymiadau ar sut i baratoi eich busnes ar gyfer tendro.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.