Sut mae cael gafael ar fagiau ar gyfer fy ngwastraff byd masnach?

Os byddwch chi'n penderfynu defnyddio ein gwasanaeth casglu gwastraff ni, ac am ddefnyddio bagiau i gael gwared ar eich gwastraff byd masnach, bydd rhaid i chi brynu ein bagiau byd masnach. Lliw brown sydd ar y bagiau hyn, ac mae ‘Cynllun Gwastraff Byd Masnach Rhondda Cynon Taf’ wedi'i nodi'n glir arnyn nhw.

Am gostau gwastraff byd masnach, ewch i'r dudalen ‘Gwastraff byd masnach – costau a thaliadau’. Byddwn ni'n dosbarthu bocsys o 200 o fagiau neu gallwch chi gasglu hyd at 50 bag o'r canolfannau hyn:

  • Canolfan iBobUn, Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd
  • Canolfan iBobUn, Rock Grounds, Aberdâr
  • Canolfan iBobUn, Llyfrgell Treorci, Dyfodwg Street, Treorci
  • Canolfan iBobUn, Porth Plaza, Y Porth

Gallwch chi brynu bagiau gwastraff byd masnach yn unrhyw un o lyfrgelloedd Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Sut mae cael bin ar olwynion newydd?   

I wneud cais am fin ar olwynion newydd ar gyfer gwastraff byd masnach, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen yma.

Sylwer:

  • Chi sy'n gyfrifol am gadw unrhyw finiau ar olwynion rydyn ni'n eu darparu yn ddiogel.
  • Os bydd bin yn cael ei ddwyn, ei losgi neu ei ddifrodi'n ddifrifol (ar wahân i ddifrod fydd yn cael ei achosi pan fydd ein gweithwyr yn gwacáu'r bin), byddwn ni'n codi tâl arnoch chi am fin newydd.
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf

Tŷ Glantaf

Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 827730

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.