Ar ba ddiwrnod mae fy ngwastraff byd masnach yn cael ei gasglu?

Fel arfer, rydyn ni'n casglu gwastraff byd masnach a gwastraff o'r cartref ar yr un diwrnod. Os ydych chi'n byw yn yr ardal, ac yn gwybod ar ba ddiwrnod mae'r gwastraff o'ch cartref yn cael ei gasglu, byddwch chi'n gwybod ar ba ddiwrnod mae'ch gwastraff byd masnach yn cael ei gasglu.

Mae modd dod o hyd i'ch diwrnod casglu gwastraff ar-lein. Fel arall, cysylltwch â ni:

Cyfarwyddwr Gwasanaeth Gofal y Strydoedd

Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf

Tŷ Glantaf

Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 827730

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.