Mae Adran Adnewyddu a Chynllunio Rhondda Cynon Taf yn gweinyddu rhaglenni grantiau y trydydd sector canlynol:

Cronfa Deddf Eglwys Cymru

Mae Cronfa Deddf Eglwys Cymru yn cynnig cymorth grant i sefydliadau sydd â dibenion rhoi arian i elusen fel gwariant cyfalaf yn unig. Gall y grant gael ei ddefnyddio i dalu costau atgyweirio ac adnewyddu adeiladau, gwaith sy'n cydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, eitemau bach ac am unrhyw ddibenion eraill a fyddai o fudd i'r gymuned. 

Mae Rhondda Cynon Taf yn gweinyddu'r Gronfa Ymddiriedolaeth yma yn ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Pen-y-Bont ar Ogwr a Merthyr Tudful.

Meini Prawf Newydd y Gronfa

Mae'r meini prawf newydd ar gyfer Cronfa Deddf Eglwys Cymru wedi'u penderfynu. Rydyn ni mewn sefyllfa i gynghori sut i ddefnyddio'r gronfa i gyfrannu at brosiect cyfalaf posibl i sefydliadau.

Uwchadran Adfywio a Chynllunio

Carfan Menter

Ty Sardis,

Heol Sardis,

Pontypridd,

CF37 1DU

 

Tel: 01443 495169

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.