Cyllid a Grantiau

Handshake
Cymorth ariannol i fentrau preifat a chymdeithasol, sy'n newydd neu sy'n bodoli eisoes, ac sydd wedi'u lleoli, neu sy'n bwriadu lleoli, ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.
Cymorth ariannol i alluogi mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol, sy'n newydd neu sy'n bodoli eisoes, i sicrhau cynaliadwyedd ariannol.
Air-quality
Nod Rhaglenni Datblygu Gwledig  yw hyrwyddo datblygu cymunedau gwledig, meithrin cystadleurwydd yn y sector amaethyddiaeth a choedwigaeth, a diogelu a gwella'r amgylchedd gwledig.