Ym mis Mehefin 2019, bydd y Cyngor yn dechrau cynllun prawf chwe mis gan gynnig casgliadau gwastraff bwyd i'n cwsmeriaid ailgylchu byd masnach presennol.  Bydd hyn nid yn unig yn arwain at arbedion sylweddol posibl i chi, ond bydd hefyd yn tawelu'ch meddwl bod eich gwastraff bwyd yn cael ei ailgylchu.

Efallai bydd cwsmeriaid sy'n ailgylchu llawer o fwyd yn arbed dros £8 yr wythnos, sydd dros £400 y flwyddyn!  Er enghraifft:

  • Bydd 1 bin gwastraff cyffredinol 240 litr yn costio £9.10 yr wythnos
  • Bydd 3 bag ailgylchu bwyd masnachol yn costio £1.05 yr wythnos

Bydd angen i gwsmeriaid roi o leiaf 1 bag allan i gael ei gasglu fesul wythnos er mwyn cydymffurfio â gofynion gwaredu.  Mae bagiau ailgylchu bwyd masnach yn 35c yr un.  Mew modd eu prynu ar-lein mewn rholiau o 25 bag (£8.75 yr un, ynghyd â thâl cludo o £7.75).  Fel arall mae modd prynu llai o fagiau, gan gynnwys bagiau unigol, yn eich llyfrgell leol.

Ar gyfer y cwsmeriaid hynny sy'n cynhyrchu swm mawr o wastraff bwyd, rydyn ni'n cynnig cynhwysydd storio y mae modd i chi ei ddefnyddio i gadw bagiau ailgylchu bwyd byd masnach. Maint y cynhwysydd yma yw 240 litr.  Fodd bynnag, o ganlyniad i gyfyngiadau pwysau, dylech chi lenwi'r bin hyd at y llinell yn unig. Dylech chi roi gwastraff bwyd yn unig yn ein bagiau ailgylchu bwyd byd masnach.  Fydd bagiau a biniau sydd wedi'u gorlenwi ac sy'n cynnwys bwyd sydd heb ei roi mewn bag ddim yn cael eu casglu ac efallai bydd y cwsmeriaid hynny yn cael eu gwahardd o'r cyfnod prawf.  Nodwch: Fydd yr eitemau canlynol yma ddim yn cael eu casglu:

  • Deunydd pacio bwyd
  • Esgyrn
  • Carcasau Anifeiliaid

Ar ôl i'r cyfnod prawf yma ddod i ben, mae'n bosibl y bydd y Cyngor yn penderfynu gweithredu casgliadau ailgylchu bwyd masnachol.  Mae'n bosibl y bydd y cwsmeriaid hynny sy'n cynhyrchu gwastraff bwyd yn bennaf yn dymuno trosglwyddo'u gwastraff cyffredinol i wastraff bwyd er mwyn gwneud arbedion.  

                                                  

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.