Skip to main content

Gwasanaethau Gwastraff Byd Masnach FAQ - COVID - 19

Pryd mae diwrnodau casglu gwastraff byd   masnach?

Bydd diwrnodau casglu gwastraff byd masnach ar yr un diwrnod â'r ardaloedd cyfagos ac eithrio canol tref Aberdâr. Mae'r casgliad yma bob dydd Mercher. 

Sut mae prynu bagiau gwastraff byd masnach?

Mae modd archebu bagiau gwastraff byd masnach ar-lein.

 

Bellach, mae modd casglu bagiau o'ch llyfrgell leol. Er mwyn archebu a chasglu bagiau, ffoniwch y llyfrgell i drefnu apwyntiad i'w casglu. Rhaid talu â'r arian cywir.

Sut mae rhoi gwybod am wastraff sydd heb ei   gasglu?

Rhowch wybod am wastraff sydd heb ei gasglu ar-lein a bydd depo'r ardal sy'n gyfrifol am y casgliad yn mynd i'r afael â'r achos ar unwaith.

Oes modd i mi ohirio fy nghasgliadau   gwastraff byd masnach dros dro yn ystod y cyfnod yma?

Oes, trwy e-bostio ailgylchu@rctcbc.gov.uk

 

Oes modd i mi gadw'r bin hyd nes bydd fy   musnes yn ailagor?

Oes, mae modd i chi gadw'ch bin. Fyddwn ni ddim yn dechrau casglu'ch sbwriel eto hyd nes y byddwch chi'n rhoi gwybod bod   eich busnes wedi ailddechrau/ailagor.

A fydd fy nhaliadau yn cael eu gohirio?

Cafodd anfonebau ar gyfer 2020/21 eu hanfon   cyn i bandemig y Coronafeirws gychwyn.  Fodd bynnag, fydd y Cyngor ddim yn mynd ar drywydd unrhyw daliadau sydd heb eu talu na materion anfonebu hyd nes y bydd gwasanaethau arferol yn ailgychwyn.

Oes modd i mi newid i fin mwy/llai dros   dro?

Mae'n bosibl y bydd modd i ni wneud hyn ond   dylech ddisgwyl y bydd oedi o ran eu dosbarthu. Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: ailgylchu@rctcbc.gov.uk.

Oes modd i mi archebu casgliad gwastraff   swmpus?

Mae'r holl gasgliadau gwastraff swmpus wedi'u gohirio dros dro.

Sut mae gadael y cynllun gwastraff byd   masnach?

E-bostiwch: ailgylchu@rctcbc.gov.uk gan roi mis o rybudd i ni.  Fodd bynnag, mae'n bosibl y byddwn yn derbyn cyfnodau rhybudd llai ond byddwn yn mynd i'r afael â'r rhain fesul achos.

A fydd fy lwfans elusennol yn newid tra bod gwasanaeth dros dro ar waith?

Bydd eich lwfans elusennol yn aros yr un fath.

Mae anfoneb ar gyfer
2020/21 wedi dod i law. Sut mae ei thalu?

Edrychwch ar gefn yr
anfoneb, o dan y pennawd "Sut a lle y mae modd i chi dalu"