Lawrlwythwch yr Ap Ffôn Symudol Cyngor RhCT newydd sydd bellach ar gael ar ffonau iPhone, Android a Windows.

Trwy ddefnyddio'r Ap, gallwch;

RHOI ADRODDIAD am faterion megis problemau sbwriel, goleuadau stryd sydd wedi torri, tyllau yn y ffordd ymhlith pethau eraill.

CHWILIO AM ddyddiadau tymor yr ysgol, diwrnodau HMS a phan fydd ysgolion ar gau ar fyr rybudd.

CYFLWYNO CAIS am fagiau ailgylchu a biniau bwyd mewn modd cyflym a chyfleus.

RHOI GWYBOD am newidiadau i'ch amgylchiadau a all effeithio ar eich Hawl Budd-daliadau Tai neu eich Gostyngiad Treth y Cyngor.

Mae'r Ap cyflym ac effeithlon, sydd yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho o iTunes a Google Play, yn caniatáu i chi adrodd am broblemau, dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf neu ofyn am wasanaeth, 24/7 o unrhyw le trwy eich ffôn clyfar.

Lawrlwythwch Ap Ffôn Symudol Cyngor RhCT i'ch ffôn clyfar;

Google play app logo
Ap Android
App store logo
App iPhone
Windows app logo
App Windows

Gallwch weld rhestr o'r holl wasanaethau ar-lein sydd ar gael ar y wefan ffôn-gyfeillgar yma.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.