Gweler dolenni i wybodaeth am effaith bosibl Brexit ar drigolion

Trosolwg cyffredinol:

LLYW.CYMRU: Paratoi Cymru am Brexit heb gytundeb

Teithio:

Trosolwg:

Gwefan ABTA –  Brexit – Cyngor i Deithwyr

Gyrru yn yr UE

GOV.UK –  Gofynion ar gyfer pob dinesydd y DU sy'n gyrru mewn gwlad dramor o 29 Mawrth 2019

Teithio gyda phasbort y DU:

GOV.UK – Gwiriwch basbort wrth deithio i Ewrop

GOV.UKBrexit – Teithio i'r UE gyda phasbort y DU

Trawsrwydweithio ar ffôn symudol dramor:

GOV.UK - Brexit - Trawsrwydweithio ar ffôn symudol

Hawliau Defnyddwyr:

GOV.UK - Sut gallai Brexit gael effaith ar hawliau defnyddwyr.

Bancio:

GOV.UK - Manylion ar gyfer Preswylwyr a Busnesau'r DU am effaith Brexit ar fancio, yswiriant a gwasanaethau ariannol eraill.

Mewnfudo:

GOV.UK - Canllawiau ar gyfer Preswylwyr yr UE ar sut i wneud cais i barhau i fyw yn y DU.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.