Os ydych chi'n ddinesydd o'r Undeb Ewropeaidd, bydd modd i chi a'ch teulu gyflwyno cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw yn y Deyrnas Unedig ar ôl 30 Mehefin 2021.

Mae modd gweld rhagor o fanylion ynglŷn â sut mae modd i chi a'ch teulu wneud cais yma; GOV.UK

Dolenni defnyddiol eraill:

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.