Skip to main content

Brexit

Cyn 31 Rhagfyr, cafodd gwasanaethau allweddol y Cyngor eu hadolygu, a chafodd cynlluniau wrth gefn eu rhoi yn eu lle i sicrhau bod cyn lleied o amharu â phosibl o ran darparu gwasanaethau.

Yn ystod y cyfnod yn arwain at y dyddiad lle y roedd y DU i fod i adael yr UE, derbyniodd trigolion a busnesau lleol wybodaeth bwysig mewn perthynas â Brexit.

Nawr bod y trefniadau newydd ar waith, mae'n bwysig bod pawb yn sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r materion diweddaraf sydd angen ein sylw. Mae hyn yn cynnwys preswylwyr a busnesau.

Diben yr wybodaeth ganlynol yw crynhoi'r meysydd allweddol a allai fod yn berthnasol i chi:      

Canllawiau Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Leol:

Mae gan Lywodraeth San Steffan wefan bwrpasol:

https://www.gov.uk/brexit#business

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan sy'n darparu gwybodaeth ar ystod eang o faterion yn ymwneud â Brexit. Mae modd ymweld â'r wefan yma: Paratoi Cymru