Sut mae'r Cyngor yn paratoi am Brexit?

Mae gwasanaethau allweddol y Cyngor yn cael eu hadolygu er mwyn i gynlluniau ymataliaeth gael eu rhoi ar waith i sicrhau, cymaint â'r ydyn ni'n gallu gwneud ymlaen llaw, bod cyn lleied o darfu â phosibl i'r gwasanaeth.

Yn ystod y cyfnod yn arwain at y dyddiad mae'r DU wedi trefnu gadael yr UE, bydd trigolion a busnesau lleol yn derbyn gwybodaeth bwysig ynglŷn â Brexit.

Diben yr wybodaeth ganlynol yw crynhoi'r meysydd allweddol a allai fod yn berthnasol i chi:

Canllawiau Llywodraeth Ganolog a Llywodraeth Leol:

Mae gan Lywodraeth San Steffan wefan bwrpasol:

https://www.gov.uk/brexit#business

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan sy'n darparu gwybodaeth ar ystod eang o faterion yn ymwneud â Brexit. Mae modd ymweld â'r wefan yma: Paratoi Cymru

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.