Mae'r Cyngor yn gweithredu yn ddi-oed er mwyn adnabod
goblygiadau lleol Brexit, gan gymryd camau i leihau'r effeithiau negyddol a manteisio ar gyfleoedd sy'n dod i'r amlwg.

 

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.