Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd BELZAK Stephen

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Stephen Belzak sy’n aelod dros ward Cilfynydd.

Plaid wleidyddol:
Annibynnol
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    15 Richard Street, Cilfynydd CF37 4UP
  • Ffôn:(01443) 486374
Aelod o Bwyllgor(au)