Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-05-1995
Image of: Y Cynghorydd BEVAN RobertGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Robert Bevan sy’n aelod dros ward Tylorstown.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01443 756746
  • Ebost:Robert.Bevan@rctcbc.gov.uk
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai
Aelod o Bwyllgor(au)