Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-05-1995
Image of: Y Cynghorydd BEVAN RobertGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Robert Bevan sy’n aelod dros ward Tylorstown.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai