Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd BOGGIS HelenGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Helen Boggis sy’n aelod dros ward Pen-y-waun.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.