Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd BOGGIS HelenGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Helen Boggis sy’n aelod dros ward Pen-y-waun.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07780 435989
  • Ebost:Helen.Boggis@rctcbc.gov.uk
Aelod o Bwyllgor(au)