Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
01-05-2008
Image of: Y Cynghorydd BRADWICK Steven AGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Steven A. Bradwick sy’n aelod dros ward Dwyrain Aberdâr.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.