Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd CALVERT AnitaGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Anita Calvert sy’n aelod dros ward De Aberaman.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01685 877488
  • Ebost:Anita.Calvert@rctcbc.gov.uk
Aelod o Bwyllgor(au)