Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd COX Alun Geraint

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Alun Geraint Cox sy’n aelod dros ward Y Porth.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    40 Davies Street, Porth. CF39 0DB
  • Symudol:07846 308093

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.