Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd CULLWICK John Lewis

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd John Lewis Cullwick sy’n aelod dros ward Pen-Y-Graig.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    47 Crawshay Road, Penygraig. CF40 1TE
  • Ffôn:01443 433037
  • Symudol:07541 520564

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.