Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
01-05-2008
Image of: Y Cynghorydd DAVIES Geraint RGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Geraint R. Davies sy’n aelod dros ward Treherbert.
Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.