Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd DAVIES-JONES Alexandra

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Alexandra Davies-Jones sy’n aelod dros ward Gorllewin Tonyrefail.

Plaid wleidyddol:
Labour
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    Panttawel Coattage, 1 Penrhiwfer Road, Tonyrefail. CF39 8EY
  • Ffôn:07815731646

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.