Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
10-06-2004
Image of: Y Cynghorydd DE VET Linda MGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Linda M. De Vet sy’n aelod dros ward Gogledd Aberaman.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.