Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
10-06-2004
Image of: Y Cynghorydd DE VET Linda MGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Linda M. De Vet sy’n aelod dros ward Gogledd Aberaman.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Ffôn:01685 872127
  • Ebost:Linda.DeVet@rctcbc.gov.uk
Aelod o Bwyllgor(au)