Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd DIAMOND Mike

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Mike Diamond sy’n aelod dros ward Llanilltud Faerdref.

Plaid wleidyddol: Conservative ( Independent)

Plaid wleidyddol:
Ceidwadwyr
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    4 Woodlands Court. Llantwit Fardre. CF38 2UB.
  • Symudol:07592 323039

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.