Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-12-2019
Image of: Y Cynghorydd EDWARDS Julie

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd EDWARDS Julie sy’n aelod dros ward Ynys-hir.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07506 927581
  • Ebost:Julie.Edwards@rctcbc.gov.uk