Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-12-2019
Image of: Y Cynghorydd EDWARDS Julie

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd EDWARDS Julie sy’n aelod dros ward Ynys-hir.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.