Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd ELLIOTT JeffreyGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Jeffrey Elliott sy’n aelod dros ward Cwm-bach.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07415 269985
  • Ebost:Jeffrey.Elliott@rctcbc.gov.uk
Aelod o Bwyllgor(au)