Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd ELLIOTT JeffreyGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Jeffrey Elliott sy’n aelod dros ward Cwm-bach.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Aelod o Bwyllgor(au)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.