Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd FIDLER JONES Martin

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Martin Fidler Jones sy’n aelod dros ward Y Ddraenen Wen.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
  • Symudol:0753 0741909
Aelod o Bwyllgor(au)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.