Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd FYCHAN Heledd

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Heledd Fychan sy’n aelod dros ward Tref Pontypridd.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    Democratic Services Department The Pavilions Cambrian Park Clydach Vale Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07846 294927

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.