Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd GEORGE Elaine
Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Elaine George sy’n aelod dros ward Abercynon .
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    6 Tressilian Place, Abercynon, Mountain Ash. CF45 4PD
  • Symudol:07968 291293

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.