Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-07-2019
Image of: Y Cynghorydd GRIFFITHS Eleri MeganGwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer y Cynghorydd Eleri Griffiths sy'n cynrychioli ward Rhondda.
Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.