Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd HARRIES Jack

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Jack Harries sy’n aelod dros ward Y Maerdy.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:Mobile: 07716397815