Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
01-06-2004
Image of: Y Cynghorydd HOPKINS Geraint EGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Geraint E. Hopkins sy’n aelod dros ward Llanharan.
Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
Cyfrifoldebau’r Aelod o’r Cabinet
Aelod o’r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg
Aelod o Bwyllgor(au)