Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd HOWE PhilipGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Philip Howe sy’n aelod dros ward Glynrhedynog.
Plaid wleidyddol:
Annibynnol
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.