Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd HOWE PhilipGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Philip Howe sy’n aelod dros ward Glynrhedynog.
Plaid wleidyddol:
Annibynnol
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07989 582485
  • Ebost:Philip.Howe@rctcbc.gov.uk
Aelod o Bwyllgor(au)