Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd HUGHES Gareth Wyn

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Gareth Wyn Hughes sy’n aelod dros ward Tonypandy.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    19 Charles Street, Trealaw, CF40 2UN
  • Ffôn:07572 872167

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.