Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
01-05-2008
Image of: Y Cynghorydd JAMES Joel SGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Joel S. James sy’n aelod dros ward Llanilltud Faerdref.
Plaid wleidyddol:
Ceidwadwyr
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.