Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
04-05-1995
Image of: Y Cynghorydd JARMAN PaulineGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Pauline Jarman sy’n aelod dros ward Dwyrain Aberpennar.
Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.