Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd JONES Kate Libby

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Kate Libby Jones sy’n aelod dros ward Pont-Y-Clun.

Plaid wleidyddol:
Annibynnol
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    Democratic Services Department The Pavilions Cambrian Park Clydach Vale Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07808 286379
Aelod o Bwyllgor(au)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.