Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd JONES Kate Libby

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Kate Libby Jones sy’n aelod dros ward Pont-Y-Clun.

Plaid wleidyddol:
Annibynnol
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX CF40 2XX
  • Symudol:07808 286379
Aelod o Bwyllgor(au)