Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd JONES Larraine

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Larraine Jones sy’n aelod dros ward Ystradyfodwg.

Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    2 Nicholas Court, Ton Pentre, Pentre. CF41 7BH
  • Ffôn:(01443) 442797
  • Symudol:07971294947
Aelod o Bwyllgor(au)

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.