Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
01-05-2008
Image of: Y Cynghorydd MORGAN KarenGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Karen Morgan sy’n aelod dros ward Hirwaun.
Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.