Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd MORGANS Susan

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Susan Morgans sy’n aelod dros ward Glynrhedynog.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    36 Albany Street, Ferndale. CF43 4SL
  • Symudol:07548187126

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.