Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd OWEN-JONES Dan

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Dan Owen-Jones sy’n aelod dros ward Dwyrain Tonyrefail.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    40 Davies Street, Porth. CF39 0DB
  • Symudol:07971 301947

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.