Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd OWEN-JONES Dan

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Dan Owen-Jones sy’n aelod dros ward Dwyrain Tonyrefail.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    d/o Y Gwasanaethau Democrataidd CBSRhCT Y Pafiliynau Cwm Clydach, Tonypandy CF40 2XX
  • Symudol:07971 301947