Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd OWEN Wayne

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Wayne Owen sy’n aelod dros ward Llanhari.

Plaid wleidyddol:
Annibynnol
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    The Boars Head, Tylagarw, Pontyclun. CF72 9EZ
  • Ffôn:01443 225400
  • Symudol:07434854359

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.