Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
06-05-1999
Image of: Y Cynghorydd POWELL Michael JGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Michael J. Powell sy’n aelod dros ward Trallwng.
Plaid wleidyddol:
Annibynnol
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.