Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
05-05-2017
Image of: Y Cynghorydd POWELL Stephen Mark

Gwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Stephen Mark Powell sy’n aelod dros ward Tonysguboriau.

Plaid wleidyddol:
Llafur
Manylion cyswllt
  • Cyfeiriad:
    11 Coed-yr-Esgob Llantrisant Pont-y-clun CF728EL
  • Ffôn:01443 261963
  • Symudol:07881 268166