Manylion y Cynghorwyr
Etholwyd:
03-05-2012
Image of: Y Cynghorydd REES-OWEN ShelleyGwybodaeth a manylion cyswllt - Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen sy’n aelod dros ward Pentre.
Plaid wleidyddol:
Plaid Cymru
Manylion cyswllt

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.